Kravallstaket

Vikt: 24kg

Längd: 225cm

Höjd: 110cm