Pålkapen är en finsk uppfinning, baserad på erfarenhet från manuell kapning av hundratusentals pålar.

Den fäst vid en grävmaskin, vilken står för krafttillförseln.

Den är lätt att använda och pålitlig på ett sätt som inte kan jämföras med något annat.

Inget manuellt arbete behöver mera utföras vid det annars fysiskt tunga pålkapningsarbetet.