Världens första 420 mm stensåg med inbyggt dammskydd med vakuumteknik från amerikanska IQ Power Tools! Stensåg.

För torrsågning med inbyggd dammkontroll, inget vatten, inget slam, ingen städning.