600 mm breda flotationdäck. Multitipp på DS samt FS (Flaket kan vridas 180 grader).