S50 Fäste

För grävare 6 – 10 ton

Oljeflöde   60-90 l/min