S40 Fäste

För grävare 3 – 6 ton

Oljeflöde   35-60 l/min