S30 Fäste

För grävare upp till 3 ton

Oljeflöde   15-30 l/min