F12

  • Arbetstryck: 160-180 bar
  • Oljebehov: 100-130 l/m
  • Slagfrekvens: 450-900 s/m
  • Slagenergi: 2320 joules
  • Spettdiameter: 105 mm
  • För basmaskin: 10-16 ton